Zużyty sprzęt komputerowy można przesłać lub dostarczyć do siedziby Ideal w ciągu 2 tygodni od zakupu nowego komputera.