Zużyty sprzęt komputerowy zostanie odebrany przez przedstawiciela firmy lub firmę kurierską po uzgodnieniu terminu. Zużyty sprzęt musi zostać zapakowany przez przekazującego w sposób umożliwiający transport.